Vår förskola

Vår förskola ligger i ett naturskönt område i Norra Kortedala. Vårt arbete bygger på ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt där vi strävar efter att ge barnen ett rikt och varierat språk.

Våra avdelningar och vår personal

Hos oss finns sex avdelningar. På Röd, Orange och Gul avdelning går barn i åldern 1-3 år. På Grön, Blå och Lila avdelning går barn i åldern 3-6 år. I huset arbetar förskollärare, barnskötare och förskoleassistenter.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att arbeta utifrån förskolans läroplan (Lpfö 18). Vi strävar efter att ge barnen en trygg start på sin vistelse hos oss där omsorg och lärande går hand i hand. Genom de rutiner och aktiviteter vi har vill vi erbjuda barnen en lustfylld vardag där lek och lärande bildar en helhet. Alla barns tankar, frågor och funderingar är värdefulla för oss och vi arbetar aktivt med barns inflytande och delaktighet. Vi arbetar också med barnens språkutveckling genom att kommunicera på olika sätt och i olika sammanhang. För oss är det viktigt med en nära relation och en god kontakt med våra vårdnadshavare. Detta sker genom daglig kontakt, men även vid föräldramöten, utvecklingssamtal och gemensamma aktiviteter.

Vår lärandemiljö

Både inne- och utemiljön hos oss bjuder in till lek, utforskande och lärande. Vi har tre rum per avdelning som används till olika aktiviteter som matematik, språk och teknik. Gemensamt i huset finns två stora ateljéer för estetiska lärprocesser. Vi har även tillgång till ett mindre bibliotek. Vi har också en fin gård där barnen erbjuds olika uteaktiviteter. Den närliggande skogen ger oss stora möjligheter att arbeta med naturkunskap. Vi utforskar och upptäcker tillsammans!

Maten på förskolan

Maten lagas på förskolan av vår kokerska. Det erbjuds varierad kost under veckorna.