Foto: Lo Birgersson

Vår förskola


På vår I Ur och Skur-förskola satsar vi på hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan. Hos oss får barnen upptäcka och utforska med hela kroppen och alla sina sinnen för att få fördjupad kunskap om vår omvärld. Förskolan ligger i ett lugnt radhusområde med närhet till skog och hav.

Avdelningar och personal

På vår förskola har vi två avdelningar. En avdelning med yngre barn, mellan 1 och 3 år, den andra avdelningen är för äldre barn mellan 3 och 5 år. 

Eftersom vi är en mindre förskola samarbetar vi mycket över avdelningarna och delar in barnen i mindre grupper för olika aktiviteter under dagen. Här arbetar både förskollärare och barnskötare, de flesta har grundutbildning i Ur och Skur-pedagogik.

Förskolan har en egen kock som lagar god och näringsrik mat åt oss. Råvarorna är till största delen ekologiska.

I Ur och Skur-pedagogik

På Apelsingatans förskola inspireras vi av forskning om hur utomhusmiljön kan skapa så stora sinnesuttryck som möjligt.

Vi är en I Ur och Skurförskola, vilket innebär att vi arbetar utifrån Friluftsfrämjandets pedagogik, med ett upplevelsebaserat lärande för att uppnå målen i förskolans läroplan.

I Ur och Skurpedagogiken utgörs grunden av friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande. Den här pedagogiken stimulerar alla sinnena i lärandet och erbjuder olika lärmiljöer för att skapa sammanhang. Att upptäcka med alla sina sinnen och uppleva med hela kroppen ger fördjupad kunskap.

Vi arbetar med natur- och miljöfostran genom lek och äventyr i naturen. Genom att erbjuda barnen friluftsliv kan de hitta glädjen i att röra sig, men också att känna lugn och ro och få kunskaper om vad och hur jag kan göra det i olika miljöer. Barnen får kunskaper om naturen genom att vi är till största delen är ute. Vi lär om Allemansrätten och om en hållbar utveckling i praktiken. 

I och med utomhuspedagogiken får barnen fördjupade kunskaper om vår omvärld och de lär i autentiska situationer, med alla sinnen. Det upplevelsebaserade lärandet ger upplevelser enskilt eller tillsammans med andra som berör och befästs i hela kroppen. Genom hela vår verksamhet arbetar vi för att skapa en bättre gemensam framtid för alla.

Naturen världens bästa lekplats

Världens bästa lekplats är naturen. I naturen finns mycket att upptäcka och undersöka. Naturen kan vara ett lekrum, en matsal, en plats för konstruktioner, en gymnastiksal men också en plats som ger lugn och ro. På vintern kan vi gå på spårjakt och följa avtrycken i snön. På våren plockar barnen den första tussilagon och om sommaren springer de barbenta och plockar smultron. Och vad är bättre än att på hösten plaska i vattenpölar och experimentera med vatten? Allt detta tillvaratar vi på vår förskola med I Ur och Skurpedagogik.

Att välja I Ur och Skur-förskola

Har du ett intresse för I Ur och Skur-förskola? Välj då Apelsingatans förskola som ditt förstahandsval. Hos oss är ett utomhusbaserat lärande i fokus. Det innebär att ni och ert barn bör ha ett genuint intresse för friluftsliv och att ni förstår innebörden av vad som krävs i form av kläder och utrustning för barnets vistelse på förskolan, som i huvudsak sker utomhus.

Länk till mer information om I Ur och skurpedagogik

En dag på förskolan

Klockan 8 äter vi frukost. Därefter har vi aktiviteter som samling, utevistelse, skapande och skogsutflykter. Under förmiddagen delar vi in oss i våra tre grupper. Klockan 11.30 är det lunch är därefter vila eller lugna aktiviteter. Under eftermiddagen slår vi ihop grupperna och äter mellanmål vid klockan 14.30 och har sedan fortsatt utevistelse.

Vi firar olika traditioner på förskolan, både svenska och andra nationaliteters.

Gården som lärmiljö

Förskolan ligger i ett äldre hus, med en fin gård med uppvuxna träd och buskar. Gården är vår främsta lärmiljö och vi är ute större delen av dagen. Allt material som går att använda inne flyttar vi också ut på gården, allt från skapande, konstruktion och rollek. På gården finns grillplats, vindskjul, snickarbod och en bod för skapande. Vi har också en sinnesträdgård som ska inspirera och fånga barnens nyfikenhet. Här kan barnen titta, känna, lukta och smaka.

Gården är nu under en spännande vidareutveckling och vi bygger upp olika zoner för lärande.

Föräldrasamverkan

Vi dokumenterar barnens lärprocesser och samverkar med vårdnadshavare om barnens lärande och utveckling. I detta arbete utgår vi från naturen i vårt utforskande och i våra projekt där läroplanen vävs in.

Vi har regelbundna utvecklingssamtal, föräldramöten och andra forum för vårdnadshavares inflytande och delaktighet.

Förskolans värdegrund

Barnen på Apelsingatans förskola ska bli trygga, nyfikna och lärande individer.

Lek- och lärmiljön är tillåtande, lustfylld, utmanande, stimulerande och inspirerande.

Barnen har inflytande och är delaktiga i sitt lärande genom ett demokratiskt förhållningssätt.