Stora Holm AG 1

På Stora Holm AG finns programmet för skog, mark och djur, programmet för fordonsvård och godshantering och programmet för fastighet, anläggning och byggnation.

Stora Holm AG

Här får du din utbildning i en skola med lantligt läge, men med närhet till staden, ca 15 minuter med buss från Hjalmar Brantingsplatsen. Det är en stimulerande och aktiv miljö med grönområden som eleverna sköter. Undervisningslokalerna är väl anpassade för sina ändamål. Vi har exempelvis ett eget hus för smådjur samt ett mindre stall för fåren. Vi har växthus där du kan vara med och odla olika sorters växter för försäljning.

Eleverna på programmet fastighet, anläggning och byggnation har tillgång till trä- och maskinverkstad . De lär sig sköta ett antal olika maskiner för byggnation och skötsel av grönytor.

Går du programmet för fordonsvård och godshantering undervisas du i en modernt utrustad verkstad. 

En del väljer att öva sig på att köra traktor och truck, andra småmaskiner och några på att övningsköra bil.

Gymnasiegemensamma ämnen som bl.a. svenska och matematik läser du i fina välutrustade lokaler. Vi har god tillgång till datorer. I uppehållsrummet kan du umgås med dina kamrater på rasterna. På Stora Holm möter du engagerade, kvalificerade yrkeslärare och speciallärare.

Du kan följa vardagen på Stora Holm AG på vårt Instagramkonto https://www.instagram.com/stora.holm/

Lindholmens gymnasiebibliotek

Elever och personal på Stora Holm AG har tillgång till Lindholmens gymnasiebibliotek. Där kan man plugga, låna böcker, läsa tidskrifter och få hjälp med källkritik. Biblioteket har öppet varje dag mellan klockan 9 och 16. Information om biblioteket hittar du på bibliotekets hemsida:  https://lgb.welib.se/