Landala AG


En central skola med tydliggörande pedagogik.

Landala AG

Utbildningen

På Landala AG läser du ett individuellt program anpassat efter din egen förmåga, och du kommer få ett gymnasiebevis avseende anpassad gymnasieskola.
Ämnesområden du kommer läsa är:

Språk och kommunikation:

Personalen på Landala AG arbetar med tydliggörande pedagogik.
Du kommer att få en del undervisning med tecken som stöd.
Skolan använder Widgit InPrint och bildstöd.
En del personal är utbildad i Bliss symbolspråket och du som använder dig av det kan få lektions- och arbetsmaterial som är anpassade för dig. 

I engelska undervisar lärarna genom filmvisning och anpassat skriftligt material. De kommunicerar både muntligt och med tecken som stöd.

Om du pratar ett annat hemspråk än svenska, kan du få möjligheten att läsa modersmål eller ha studiehandledning i modersmål.

Estetisk verksamhet:

I det här ämnet lär du dig konstteori, fakta om konstnärer, olika målartekniker med akvarell och pensel, skapande tekniker som collage, arbete med lera, gipsgjutning etcetera.

Du kan arbeta i en större grupp i skolans ateljé, i en mindre grupp i din klass eller individuellt efter dina förmågor och behov.

Med vissa lärare kommer du också få möjligheten att skapa med bild, teater och filminspelning.

I musiksalen kommer du lära dig musikteori, att känna till och spela olika musikinstrument, skapa melodier och spela musik tillsammans med läraren, assistenter och dina klasskamrater.

Hem – och konsumentkunskap:

På Landala AG finns ett stort kök med flera stationer för matlagning och specialanpassade köksredskap.
Du kommer få lära dig enklare matlagning, skötsel av ett kök och umgänge vid matsituation individuellt eller med din klass.

I klassen kommer du få lära dig mer om teori kring kostintag, allmän näringslära och välmående, men även konsumentkunskap - som till exempel inköp och handling i affärer och på nätet.

Idrott och hälsa:

Idrottspasset hålls varje vecka i den stora gymnastikhallen på Landala Torg. Den ligger bara en kort promenad från skolan.
Du kommer att träna på olika sporter som till exempel innebandy, basket och friidrott men också grupplek med idrottsinriktning.

I samband med idrotten kommer du att komma i kontakt med elever från andra skolor, eftersom de använder sig av samma lokaler.

Du kommer också få delta i olika evenemang som friidrottsdagen, Specialvarvet, sportturneringar som boccia och innebandy.

Natur och miljö:

Du kommer lära dig teoretiska fakta om djur, geografi, miljö och klimat genom filmvisning, anpassad läsning och skriftligt material.

Landala AG ligger nära grönområden som är lätta att nå med en promenad.
Du kommer också att åka på regelbundna utflykter med skolans minibuss och ta en promenad i andra grönområden som ligger längre bort ifrån skolan, exempelvis Härlanda Tjärn.

Landala AG fokuserar mycket på hållbarhet och arbetar aktivt med sopsortering och återvinning.
Vid intresse kommer du arbeta praktiskt med återvinningsaktiviteter - individuellt eller i grupp.

Individ och samhälle:

Landala AG arbetar ständigt med jämlikhet, likabehandling och inkludering – samtidigt som motarbetar aktivt mobbning och diskriminering.
Du kommer lära dig om det genom att titta på nyheterna, filmundervisning, anpassad läsning och skriftligt material.
I klassen kommer du få diskutera dagliga händelser men också större samhällsfrågor.

Mer om Landala AG

Landala AG ligger i stadens centrum och är lätt att nå med bussar och spårvagnar.
Huset är byggt i slutet av 1800talet men lokalerna är anpassade efter elevernas behov.

I samma byggnad ligger också lokaler som tillhör andra skolor, vilket bidrar till en livfull och omväxlande miljö i de gemensamma korridorerna och trappuppgångarna.

Landala AG eleverna och personalen äter varje dag i Hvitfeldska gymnasiets matsal. Den ligger bara en kort promenad från skolan.
Lunchtiden för Landala AG elever ligger lite tidigare än den som övriga elever följer, så du kan ha en lugnare matstund.

Korttidstillsyn

Du har möjligheten att vara med på vår korttidsverksamhet om du har fått LSS-insatsen godkänd.

Korttidsaktiviteter genomförs av klasspersonal i skolans lokaler efter lektionstiden är slut.

På Landala AG har vi regelbundna fritidsrådsmöten där du har möjlighet att komma med synpunkter och förslag för att påverka aktiviteterna efter ditt intresse.
Du kan vara med på gruppaktivitet som bingo, musikuppträdande, filmvisning på storskärm (varje fredag).
Du kan också välja aktiviteter som avslappning, sällskapspel, fri aktivitet vid dator och med iPad i mindre grupper eller individuellt. På korttids kommer du äta ett enkelt mellanmål varje dag.

Besöksadress: Aschebergsgatan 42

Bildspel från Landala AG