Individuellt program

Vill du ha en alldeles egen skräddarsydd utbildning? En utbildning som är anpassad till just dig, dina kunskaper, dina behov och intressen? Då ska du välja det individuella programmet.

Individuellt program är till för dig som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program. På det individuella programmet anpassas innehållet efter dina tidigare kunskaper, förutsättningar, behov och intressen. Dina studier läggs upp efter din individuella studieplan, och du arbetar enskilt eller tillsammans med andra.

Programmet omfattar sex ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Individ och samhälle
  • Natur och miljö
  • Språk och kommunikation

När du slutar får du ett bevis för anpassad gymnasieskola som är en sammanställning av vilka ämnesområden och eventuella ämnen du läst samt annan viktig information om dina studier. Inga betyg sätts.