Skolskjuts


Här hittar du information om skolkort för att åka med Västtrafik och om skolskjuts.

Observera att nedan endast avser skolskjuts för elever mottagna på Anpassad gymnasieskola Göteborg.

Om eleven har korttidstillsyn, ansöker ni om skjuts genom LSS-handläggaren.

Viktigt att veta när du ansöker om skolskjuts på Anpassad gymnasieskola

  • Alla elever som vill, får ett Västtrafikkort att använda i den allmänna kollektivtrafiken till och från skolan.
  •  Om du har behov av skolskjuts måste du ansöka om det. Du ansöker via e-tjänsten här nedanför. 
  • Om du går på ett nationellt program inom anpassat gymnasium ska en ny ansökan om skolskjuts göras inför varje nytt läsår. Ansökan måste vara inne senast 15 april varje läsår.
  • Om du går ett individuellt program gäller oftast beslutet om skolskjuts under hela skoltiden (4 år).
  • Beslutet om skolskjuts kan komma att ändras för elever på individuella programmet, om eleven tillägnat sig kunskaper att själv åka kollektivtrafik. Skolan diskuterar alltid eventuella ändringar med vårdnadshavare.
  • Skolskjuts gäller mellan elevens hem och skolan vid de tider skoldagen börjar och slutar.
  • Alla skolskjutsar samplaneras vilket innebär samåkning med andra elever.
  • Eleven ska vara folkbokförd i Göteborgs kommun.
  • Vid växelvist boende betalas INTE resor till en annan kommun.
  • Beslut om skolskjuts skickas hem till vårdnadshavare.

Här ansöker du om skolskjuts

Ansök om skolskjuts

För blivande elever i årskurs 1 görs ansökan via nedan PDF.

Ansökan om skolskjuts Anpassad gymnasieskola Göteborg