Gymnasiesärskola blir anpassad gymnasieskola

Publicerad 31 mars 2023

Den 2 juli byter skolformen namn.

Den 2 juli 2023 byter skolformen gymnasiesärskola namn till anpassad gymnasieskola. På motsvarande sätt blir grundsärskola istället anpassad grundskola.

GS Utbildningar, som idag är namnet på Göteborgs Stads gymnasiesärskola, kommer istället att heta Anpassad gymnasieskola. De enskilda skolenheterna, exempelvis Katrinelund GS, byter ut tillägget GS mot AG och blir därmed Katrinelund AG.

Under våren kommer hemsidor, intranät, mallar och system succesivt att uppdateras med det nya namnet. Därför kan det se olika ut på olika ställen samtidigt.