Foto: Lo Birgersson

Profil och inriktning

Äldreboende för äldre med demens eller äldre med nedsatt rörlighet.

På Annedals äldreboende finns 48 lägenheter för äldre med demenssjukdom och 48 lägenheter för äldre med nedsatt rörlighet. Lägenheterna är fördelade på sex våningar.