Foto: Marit Lissdaniels

Aktiviteter

Två aktiveringspedagoger arbetar på Annedals äldreboende. De planerar och organiserar tillsammans med övrig personal aktiviteter, fester och utflykter.

Vi arbetar efter ett hälsofrämjande synsätt och vill att du som boende är med och påverkar innehållet i aktiviteterna. Vi erbjuder gemensamma aktiviteter sex dagar i veckan i någon av våra lokaler, ibland i samverkan med föreningar och frivilligcentralen i stadsdelen. Det kan vara musikunderhållning, körsång, filmvisning, sittgympa eller promenad i grupp. Vi erbjuder även aktiviteter på varje våningsplan exempelvis högläsning, musikstund eller bingo i mindre grupp. Under året som gått har vi varit på utflykter och bland annat besökt Önnereds brygga, Botaniska trädgården, Konstmuseet och Liseberg.

Annedals församling håller gudstjänst på boendet varje vecka. Diakonissa besöker också boendet för personliga besök.