Vår förskola


Förskolan Annas gård ligger i bottenplanet i ett av hyreshusen i Högsbohöjd. Här finns grönområden i omgivningarna och Ruddalens natur att utforska. Dessutom finns Högsbo bibliotek på gångavstånd där vi lånar böcker eller ser på teater. Trygghet, nyfikenhet, upptäckarglädje och lust att lära mer präglar vår förskola.

Förskolan är för tillfället stängd för renovering. Barnen flyttar tillbaka till förskolan den 14 december 2023.

Tre avdelningar

Förskolan har tre avdelningar som heter Smaragden, Rubinen och Safiren. Alla avdelningar tar emot cirka 20 barn mellan 1-5 år. Varje avdelning är uppdelad i olika rum där barnen kan vara i mindre grupper. Lokalerna är ljusa och trevliga. Vi utformar miljöerna efter aktuell barngrupp.

Utemiljö och utflykter

Förskolans härliga gård inspirerar till roliga upptäckter och spännande lekar. Gården är kuperad med buskar och träd, klätterställningar, rutschkana och gungor. På asfalten kan man köra omkring med cyklar, spela fotboll eller slå sig ner i gröngräset för en fruktstund eller mellanmål.

I området runt förskolan finns andra roliga lekplatser. Skogen i Ruddalen med Torpadammen ser vi som en stor tillgång i verksamheten. Högsbo bibliotek ligger på promenadavstånd och här lånar vi böcker eller ser på teater.

Ibland är vi på teaterbesök på Frölunda kulturhus och dit kommer vi med spårvagn. Buss 16 tar oss lätt ända in till centrala delen av Göteborg där vi bland annat besöker museer.

Pedagogik och demokrati

Trygghet, nyfikenhet, upptäckarglädje och lust att lära mer präglar vår förskola. Demokrati genomsyrar verksamheten och tänket ”barnens bästa” finns alltid med i alla situationer. Olika former för att stimulera språk- och matematikutvecklingen jobbar vi ständigt med, liksom värdegrundsarbetet. Samarbetet och utbytet mellan avdelningarna är utvecklat med tvärgrupper i till exempel gymnastik, skapande, teknik eller musik.

Förskolan består av en engagerad och mångsidig personalgrupp där förskollärare och barnskötare berikar varandra med kunskaper, tankar och idéer. Alla bidrar till att skapa en förskola med hög kvalitet.

Föräldradialog och delaktighet

Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning är betydelsefull för att utbyta tankar och mellan pedagoger och föräldrar. Vi kallar till föräldramöte en till två gånger under året. Utvecklingssamtal erbjuder vi en gång per år eller oftare vid behov och önskemål. Vi välkomnar gärna föräldrar som vill delta i verksamheten någon förmiddag eller eftermiddag efter överenskommelse med oss!

Ett till sätt att medverka och påverka är via lokalt brukarråd som har möten två gånger per termin samt engagemang i det centrala brukarrådet. Här diskuteras verksamhetsfrågor som är viktiga för området tillsammans med förskolechefer.