Vår förskola

Förskolan som ligger i ett gult trähus i ett plan, har två avdelningar, Myran och Trollet med plats till cirka 36 barn i åldrarna 1 – 5 år.

Utemiljön

Barnen har tillgång till en gård i två plan med sandlådor, gungor, klätterställning med rutschkana och ett mindre naturområde. Ca 100m från förskolan ligger Adventsparken med en stor grön fotbollsplan. Här brukar vi fira förskolans dag och midsommar tillsammans med barnen. Vi har även promenadavstånd till Galaxens djurgård och till biblioteket i Kortedala.

Vi arbetar mycket med språket som vi införlivar i olika teman och i vardagen. Vi arbetar även med miljöpedagogik där barnen lär sig att vara rädda om miljön.

På förskolan finns fyra förskollärartjänster och två barnskötartjänster. Vi har även en specialpedagog som besöker oss en dag varje vecka.

En dag på förskolan

  • Förskolans öppettider är 6.00-18.00.
  • Frukost serveras kl.8.00, lunch 11.30 och mellanmål 14.30.
  • Före lunchen har vi samling, oftast med sånger som vi sjunger tillsammans. Alla barn har en vilostund efter maten. De yngsta sover och de äldre läser en bok med någon vuxen.
  • De flesta planerade aktiviteterna sker 9.00-11.00. Exempel på aktiviteter är utflykter (teater, bibliotek, skogen m.m.), skapande verksamhet (bild o form, dans, drama mm), utelek.
  • Vi går ut på gården varje dag då vädret tillåter. Vi delar ofta barnen i mindre grupper där de kan växla aktiviteter med varandra.
  • På eftermiddagarna väljer barnen själva oftare aktivitet. De leker, bygger eller målar tillsammans.

Studiedagar/Sommarstängt


Förskolan har stängt för studiedagar en dag i augusti innan skolstarten, två dagar under v.44 (höstlovet), en dag i samband med jullovet (början av januari) och en dag i juni då skolavslutningen varit. Förskolan stänger även under fyra veckor under sommaren, vanligtvis v28-31. I Östra Göteborg finns alltid minst en förskola som håller öppet under studiedagar och hela sommaren. Önskas sommarförskola till ett barn så behövs intyg om arbete/studier under perioden då ingen förskoleavgift betalas för juli månad.


Ledighet och sjukanmälan


Vi vill att vårdnadshavare som planerat ledighet för sitt barn eller om barnet blir sjuk ringer på morgonen till avdelningen där barnet är placerat. Vi vill även att vårdnadshavare ringer då barnet ska komma tillbaka. Vi önskar att barnen kommer varje dag till hos då de är friska. Vi arbetar tillsammans med hygiensköterska och smittskyddsläkare och följer socialstyrelsens råd vid sjukdom hos barn. Vanligast är infektioner, influensa och magsjuka. Om barnet inte orkar delta i förskolans aktiviteter på grund av feber, kräkningar med mera så ringer vi vårdnadshavare så barnet kan tillfriskna i lugn och ro i hemmet. För att stoppa smittspridning vid magsjuka, så vill vi även att syskon stannar hemma. Då barnet varit fri från kräkning/diarré eller feber i 48 tim så välkomnar vi barnet till förskolan igen. Förskolan har ingen skolplikt men forskning har visat att barn som går regelbundet till förskolan har större chans att lyckas senare i skolan.