Foto: Lo Birgersson

Vår förskola


Förskolan ligger i Kviberg och består av fyra avdelningar med flera gemensamma utrymmen. Det finns en fin gård i anslutning till förskolan och närhet till grönområden.

Avdelningar och personal

Anna Branzells gata 15 förskola öppnade 2021. Förskolan har fyra avdelningar, uppdelade på två 1–3-årsavdelningar, en 3–4 och en 4–5 årsavdelning. På varje avdelning arbetar både förskollärare, barnskötare och förskoleassistenter. Specialpedagog finns tillgänglig och handleder personalen regelbundet. Personalen får regelbunden fortbildning inom olika områden, exempelvis specialpedagogik.

Utomhusmiljö

Vi har två fina gårdar. Den större gården har klätterställning, rutschbana, vägar för cykling och möjlighet till rörelse. Vi har även en mindre gård där vi har vår uteateljé. För att det inte ska vara för många barn på gården samtidigt turas avdelningarna om att vistas på de olika gårdarna. Vi går även regelbundet på promenader till de många naturområden och lekplatser som finns i vårt område. 

Pedagogisk profil

Förskolan är Reggio Emilia-inspirerad. Barnens val, tankar och teorier är i första rummet. Man lägger stor vikt vid den skapande processen och fantasin, som en hjälp för barnen att pröva och ompröva sina tankar och teorier. Det är inte en färdig produkt som är viktig, utan själva processen.

Vi arbetar i projektform. Där erbjuder vi barnen olika material (lera, vatten, textil, trä̈, färg, papper etc.) både inne och ute. Barnens intresse avgör vilka projekt vi arbetar med på̊ förskolan. När ett projekt påbörjas vet man inte vart det leder eller hur länge det kommer pågå̊.

En dag på förskolan

6.00: Förskolan öppnar. Vi har en öppningsavdelning.
ca 7.45–8.30: Frukost.
8.30: Barnen går till sina olika avdelningar, för lek och undervisning både ute och inne.
11–12: Serveras lunch på respektive hemvist.          
12.00: Sovvila och lässtund.
13.45–14.30: Mellanmål.
16.15: De barn som är kvar på förskolan vistas på vår stängningsavdelning.
17:45: Förskolan stänger. 

Bra att veta

Du som vårdnadshavare är viktig för oss. Vi eftersträvar ett bra och förtroendefullt samarbete med barnens vårdnadshavare. 

Vi arbetar med lärplattformen Unikum för att dela information och ge dig som vårdnadshavare en inblick i förskolans verksamhet. 

Vi har egen kokerska och all mat lagas på förskolan.