Vad är anhörigstöd

Anhörigstöd är stöd för dig som har en närstående som på grund av sjukdom, beroendesjukdom, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning är i behov av ditt stöd eller vård. Din närstående kan vara familjemedlem, släkting eller god vän.

Det är kostnadsfritt att träffa en anhörigkonsulent och delta i aktiviteter. Anhörigkonsulenten arbetar under tystnadsplikt.

Anhörigkonsulenten lyssnar och ger utifrån situationen stöd, information och vägledning som kan underlätta för dig som anhörig. Många upplever att träffa andra i liknande situation är ett bra stöd. Det finns möjlighet att delta i samtalsgrupper och lyssna på föreläsningar. Det erbjuds även kortare utbildningar samt hälsofrämjande aktiviteter.

Varmt välkommen att delta!