Aktiviteter

Anhörigkonsulenterna i Norra Hisingen arbetar tillsammans med de andra anhörigkonsulenterna på Hisingen. Tillsammans har de tagit fram ett program där du kan läsa mer om vilka aktiviteter som arrangeras.

Med anledning av Covid— 19 (coronavirus)

Aktiviteterna som anhörigstöd Hisingen arrangerar ställs in pga. risk för smittspridning av Corona viruset. Beslutet gäller tillsvidare och vi finns tillgängliga på telefon för stödsamtal.


Anhörigstöd Hisingen vårprogram 2020

Tema-träffar för anhöriga - neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Anhörigutbildning demens/kognitiv svikt

Föräldrautbildning fem tillfällen "Steg-ett-ut" - om vägen till vuxenlivet för unga med funktionsnedsättning