Illustration: Visuell kommunikation. Fem personer som hjälps åt att bygga ett jättepussel

Vad är anhörigstöd?

I Göteborgs Stad arbetar anhörigkonsulenter med olika stödinsatser. Tillsammans med dig går vi igenom vilka behov du har i syfte att underlätta i din anhörigsituation.

  • Vi samtalar kring din situation som anhörig och hur den påverkar dig och din hälsa.
  • Vi ger information och vägledning till dig som är anhörig eller hänvisning till stöd som kan finnas för din närstående.

  • Anhörigstödet anordnar tillsammans med andra aktörer hälsofrämjande aktiviteter som kan ge dig kunskap, återhämtning och avslappning.
  • Att träffa andra som är i liknande situation kan göra skillnad när man delar tankar och erfarenheter. Anhörigstödet arrangerar därför samtalsgrupper och anhörigträffar.