Kontakt

Vi finns här för dig som stödjer en närstående som på grund av sjukdom, missbruk, beroende, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning är i behov av ditt stöd. Anhörigstödet erbjuder samtal, enskilt eller i grupp, information, råd och vägledning.

För dig med närstående över 65 år, Myntgatan

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Besöksadress
Myntgatan 18a
Postadress
Box 334
421 23 Västra Frölunda
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation