Kommunalt stöd

Det finns många kommunala verksamheter där du kan få någon att prata med. Vi erbjuder information, vägledning och kanske en stunds avkoppling.

Behandlingsgruppen för drogproblem

Är du anhörig eller vän till en person med drog- eller alkoholberoende? Känner du dig ensam i den situationen och behöver någon att prata med? Vi kan ge dig råd och stöd. Besöken hos oss är avgiftsfria. Mer information på behandlingsgruppens hemsida

Funktionshindersombud

Funktionshinderombudet arbetar för att driva på Göteborgs Stads arbete för att förbättrade levnadsvillkor och ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Mer information om kommunens funktionshinderombud här 

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Erbjuder information och vägledning om vilket stöd som finns i samhället för barn och vuxna med funktionsnedsättning samt vägledning till rätt myndighet eller instans. Mer information på Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Lägerverksamhet för alla åldrar

I Göteborgs Stad finns en rad olika lägerverksamheter. Läs mer om lägerverksamheterna här.

Mobila fältteamet — psykisk ohälsa

Personer som lider av psykisk ohälsa och deras anhöriga kan vända sig till det mobila fältteamet, de kan ge stöd och rådgivning i akuta situationer. Mobila fältteamet arbetar uppsökande. Det innebär bland annat att vi kan besöka personer i hemmet. Mer information på Mobila fältteamets hemsida

Personligt ombud

Personligt ombud är ett stöd i vardagen för personer som har en psykisk funktionsnedsättning som är omfattande och långvarig. Syftet är att hjälpa personer att få det stöd och de insatser de kan behöva. Det Personliga ombudet kan bland annat bistå i kontakten med olika myndigheter. Mer information på personligt ombuds hemsida

Ågrenska familjestödsenheten

Familjestödsenheten vänder sig till familjer med barn, tonåringar och unga vuxen som har svårigheter med koncentration, uppmärksamhet, impulsivitet, inlärning, tvång eller beteende. Erbjuder till exempel telefonrådgivning, stödsamtal, föreläsningar och föräldrautbildningar. Familjestödsenheten drivs av Ågrenska på uppdrag av Göteborgs kommun och vänder sig till familjer i Göteborg. Mer information på Ågrenska familjestödsenheten

Äldreombudsmannen

Äldreombudsmannens uppgift är att värna äldres rätt i samhället. Du kan vända dig till Äldreombudsmannen med frågor, få råd och vägledning eller framföra synpunkter som berör äldres rättigheter. Äldreombudsmannen är en neutral stödperson, frikopplad från verksamheten.