Till innehåll
Illustration: Visuell kommunikation

Anhörigstöd nära dig

För dig som stödjer en närstående

Har du en närstående, yngre eller äldre, som på grund av sjukdom, missbruk, beroende, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning är i behov av ditt stöd? Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller en god vän. Du som anhörig är viktig och gör en betydelsefull insats. Ibland kan också du behöva stöd.