Vilket stöd kan jag få?

Det finns flera aktiviteter som riktar sig till dig som vårdar en närstående.

Det här kan du få hjälp med:

  • Svar på frågor om anhörigstöd eller vart du ska vända dig för att få hjälp med andra frågor
  • Enskilda stödsamtal via telefon, på kontoret eller hembesök
  • Anhörigträffar, föreläsningar och utbildningar
  • Samtalscirklar kan erbjudas efter behov