När kan jag vända mig till anhörigkonsulenten?

Har du en närstående, som på grund av sjukdom, missbruk, beroende, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, är i behov av ditt stöd? Då kan du vända dig till oss.