Vad är anhörigstöd?

Anhörigstöd i Lundby arbetar med nedanstående stödinsatser, du som anhörig avgör själv vilket eller vilka behov du har.

  • Ger information och vägledning till dig som är anhörig eller hänvisning till stöd som kan finnas för din närstående.
  • Anordnar tillsammans med andra aktörer hälsofrämjande aktiviteter som kan ge dig kunskap, återhämtning, avslappning och omväxling.
  • Mötesplats Anhörig att träffa andra som är i liknande situation kan göra skillnad när man delar tankar, erfarenheter och tipsar varandra om hur man får vardagen att fungera.
  • Ett medmänskligt samtal kring din anhörig situation och hur den påverkar dig och din hälsa. Vi lyssnar på dig och tillsammans pratar vi om hur du kan må bättre och inte riskera din egen hälsa.