Föreningar och stödkontakter

Här kan du hitta exempel på flertal föreningar och organisationer. Där kan finnas möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation, delta på träffar, grupper eller föreläsningar. Du hittar länkar till deras webbplatser.

Anhörigföreningen Göteborg

En politisk och religiöst obunden förening som stödjer anhöriga till närstående med psykisk eller fysisk ohälsa. Mer information på Anhörigföreningen Göteborg

Alzheimers Sverige

Alzheimer Sverige är en rikstäckande handikapp- och anhörigorganisation som grundades 1986 för att stödja personer med Alzheimers sjukdom och deras anhöriga. De bevakar denna patientgrupps intressen och bistår med rådgivning och utbildning kring de kognitiva sjukdomarna i Sverige och Europa. Mer information på Alzheimers Sverige

Anhörigas riksförbund

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas. Mer information på anhorigasriksforbund.se

Behöver du stöd i din roll som anhörig eller närstående? Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon som drivs av Anhörigas Riksförbund. Telefon 0200-23 95 00

Autism- och Aspergerförbundet

Förbundet riktar sig till personer med autism, aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Mer information på autism.se

BRIS för vuxna och barn

Här hittar du stöd och information kring frågor som rör barn. Har du frågor eller vill prata om oro kring dina egna eller någon annans barn upp till 18 år kan du ringa Bris vuxentelefon. Mer information på BRIS för vuxna och barn

Demensförbundet

Ett handikappförbund och den största organisationen i Sverige som arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga, både centralt och lokalt. Mer information på Demensförbundet eller Hisingens demensförening Hisingens Demensförening

Det unika föräldraskapet

Att vara förälder till ett barn med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF kan vara ett helt annat föräldraskap jämfört med ett ”vanligt” föräldraskap, vilket många gånger ställer höga krav på alla familjemedlemmar. Mer information hittar du på sidan Det unika föräldraskapet.

Frisk och fri

Riksföreningen mot ätstörningar, Frisk och fri, är en ideell förening som erbjuder stöd till personer som har en ätstörning eller den som är närstående. Mer information på friskfri.se

Funktionsrätt

Funktionsrätt Göteborg erbjuder individanpassat stöd och hjälp till personer med funktionsnedsättning. Arbetet präglas av respekt, integritet och helhetssyn på människan. Mer information på Funktionsrätt

IBIS intresseföreningen Bipolär sjukdom

Intresseföreningen Bipolär sjukdom, IBIS, är i första hand en patient- och anhörigförening som växte fram ur en samtals- och självhjälpsgrupp bestående av personer med diagnosen bipolär sjukdom. Mer information på IBIS

Jourhavande medmänniska

Tar emot samtal alla dagar mellan klockan 21-06. Jourhavande medmänniska finns för dig som behöver någon att prata med, någon som lyssnar under tiden på dygnet när många inte är vakna. Samtalet är helt anonymt. Mer information på Jourhavande medmänniska

Kyrkans SOS

Känns livet svårt? Vill du prata med en medmänniska? Vi lyssnar på dig! Mer information på Kyrkans SOS

LaSSe Brukarstödcenter

Erbjuder individuell rådgivning. De vänder oss till personer som har en funktionsnedsättning och som bor i Västra Götalandsregionen. Närstående är också välkomna. Mer information på LaSSe Brukarstödcenter

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Erbjuder information och vägledning om vilket stöd som finns i samhället för barn och vuxna med funktionsnedsättning samt vägledning till rätt myndighet eller instans. Mer information på Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell förening som stödjer ungdomar med närstående som missbrukar eller har psykisk ohälsa. Mer information på maskrosbarn.org

Mind - för psykisk hälsa

Mind arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Mind driver bland annat Föräldratelefonen, Självmordslinjen och Äldrelinjen.
Mer information på mind.se

Mobila fältteamet — psykisk ohälsa

Personer som lider av psykisk ohälsa och deras anhöriga kan vända sig till det mobila fältteamet, dem kan ge stöd och rådgivning i akuta situationer. Mobila fältteamet arbetar uppsökande. Det innebär bland annat att vi kan besöka personer i hemmet. Mer information på Mobila fältteamet

PEER Support

Peer Support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning blir professionellt verksamma för att stötta brukare/patienter i deras återhämtning. Mer information på PEER Support

Personligt ombud

Personligt ombud är ett stöd i vardagen för personer som har en psykisk funktionsnedsättning som är omfattande och långvarig. Syftet är att hjälpa personer att få det stöd och de insatser man kan behöva. Det Personliga ombudet kan bland annat bistå i kontakten med olika myndigheter. Mer information på Personligt ombud

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Mer information på attention.se

SPES Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd

SPES är en ideell organisation som är till för alla som har förlorat en närstående genom självmord. Mer information på spes.se

Schizofreniförbundet

Förbundet riktar sig till personer med schizofreni eller andra psykossjukdomar.
Mer information på schizofreniforbundet.se

SHEDO

Föreningen SHEDO arbetar för att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende. SHEDO ger stöd åt dig som har ätstörningar eller självskadebeteende och även dina närstående. Mer information på shedo.se

Stiftelsen Gyllenkroken

Stiftelsen Gyllenkroken erbjuder social gemenskap, meningsfull sysselsättning och anpassat boende för personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa och deras anhöriga. Mer information på Gyllenkroken

Strokeförbundet

STROKE-Riksförbundet är en ideell, partipolitiskt obunden intresseorganisation för personer som har fått stroke, anhöriga och andra intresserade. Arbetar tillsammans drygt 80 föreningar med medlemsstöd, informationsspridning och samhällspåverkan. Mer information på Strokeförbundet eller Göteborgs lokala strokeförening Strokeföreningen Göteborg

Svenska OCD-förbundet

OCD-förbundet stödjer människor med OCD - Tvångssyndrom och deras anhöriga.
Mer information på ocd-forbundet.se

Ågrenska familjestödsenheten

Familjestödsenheten vänder sig till familjer med barn, tonåringar och unga vuxen som har svårigheter med koncentration, uppmärksamhet, impulsivitet, inlärning, tvång eller beteende. Erbjuder till exempel telefonrådgivning, stödsamtal, föreläsningar och föräldrautbildningar. Familjestödsenheten drivs av Ågrenska på uppdrag av Göteborgs kommun och vänder sig till familjer i Göteborg. Mer information på Ågrenska familjestödsenheten

Ångestförbundet ÅSS

ÅSS är en stödförening för personer med ångestsjukdomar och för deras närstående. Mer information på angest.se

Äldreombudsmannen

Äldreombudsmannens uppgift är att värna äldres rätt i samhället. Du kan vända dig till Äldreombudsmannen med frågor, få råd och vägledning eller framföra synpunkter som berör äldres rättigheter. Äldreombudsmannen är en neutral stödperson, frikopplad från verksamheten.