Vårt anhörigcenter

Du som anhörig är viktig och gör en betydelsefull insats. Ibland kan även du behöva stöd. Stadsdelsförvaltningen Centrum har sitt Anhörigcenter på Karl-Gustavsgatan 63 och där erbjuds stöd och aktiviteter.

Vem kan få stöd?

Med anhörig menas den som ger stöd åt en närstående, yngre eller äldre, med sjukdom, missbruk, beroendeproblem, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Den som vårdas (den närstående) kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller en god vän.

Vilket stöd kan jag få av Anhörigcenter?

Hos Anhörigcenter kan du få råd som underlättar vardagen, träffa andra i liknande situation eller koppla av en stund.

All kontakt med oss är gratis och vi har tystnadsplikt.

Anhörigcenter erbjuder:

 • Anhöriggrupper
 • Personligt stöd, råd och hjälp att hitta rätt
 • Friskvårdsaktiviteter
 • Föreläsningar och utbildningar
 • Anhörigvårdarkort
 • Visningsmiljö för smarta prylar som underlättar i vardagen

Träffa andra anhöriga och utbyt erfarenheter

Är du intresserad av att träffa andra anhöriga i liknande situation och utbyta erfarenheter? Vi erbjuder anhöriggrupper för dig som vårdar eller stödjer en närstående. Grupperna träffas fem gånger. Intresseanmälan till Anhörigcenter telefon: 031-365 76 91.

Exempel på anhöriggrupper:

 • Anhörig till någon med demenssjukdom
 • Anhöriga till någon som har funktionsnedsättning
 • Anhörig till någon som har psykisk ohälsa

Vårda dig själv

Fyll på din energi genom att delta i våra friskvårdsaktiviteter. För tider se aktuellt program.

 • Besök vårt ljusrum.
 • Qigong kombinerar långsamma och mjuka rörelser med andning och koncentration. Inga förkunskaper krävs.
 • Lättare massage i avstressande syfte.

Övrigt stöd till anhöriga

Som anhörig kan du vara i behov av vila och egna aktiviteter. Ett stöd som du kan få är avlösning. Mer information om olika former av avlösning finner du i länken nedan.

Information till anhöriga i Göteborg Stad