Demensteamet

Demensteamet ger utbildning, råd och stöd till personer med kognitiv svikt med minnessvårigheter och till dig som är anhörig . I teamet samarbetar personer med många olika kompetenser från socialtjänst samt hälso- och sjukvård för att ge dig bästa möjliga stöd.

Inom ramen för projektet Standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom erbjuder demensteamet vägledning och stöd för personer med demenssjukdom eller för dig som anhörig. Demensteamet har god kunskap och erfarenhet inom området och består av representanter för flera professioner; demenssjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, demensundersköterska och biståndshandläggare. Vår service är kostnadsfri och vi har sekretess. Projektet pågår från och med september 2020 till och med mars 2021.

Vägledning på telefon

Personer med en kognitiv sjukdom, demenssjukdom eller anhörig som bor i stadsdelen Centrum, kan fram till och med mars 2021 vända dig direkt till demensteamet. Vi har god kunskap och erfarenhet inom området och kan ge dig vägledning och stöd. Vårt telefonnummer hittar du längst ned på sidan.

Utbildning

Att få diagnosen kognitiv sjukdom eller demenssjukdom innebär att få hela sin tillvaro förändrad i grunden, ofta dyker många frågor upp. Demensteamet anordnar en utbildning för personer som har fått diagnosen kognitiv sjukdom, demenssjukdom i tidigt skede av sin sjukdom.

Under utbildningen får deltagarna lära sig mer om sin sjukdom, veta vad de kan göra för att hantera sin dagliga tillvaro och träffa andra i liknande situation.

Vi anpassar utbildningen efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Anhörigcenter

För dig som är anhörig finns även stöd att få på Anhörigcenter. Där finns bland annat möjlighet till enskilt stödsamtal, utbildningar och grupper för anhöriga till personer med kognitiv sjukdom, demenssjukdom.

Vi anpassar aktiviteterna efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kontakta oss

Varmt välkommen att höra av dig till oss i Demensteamet.

Telefon: 031-365 76 88