Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan Änghagsvägen 4 ligger i ett lugnt område i Lillebyområdet i Torslanda.

Om vår förskola

Barnen är indelade i åldershomogena grupper. I personalgruppen består av förskollärare och barnskötare. Vi har tillgång till pedagogista, speciallärare, psykolog och kurator. Vi har utevistelse varje dag och barnen sover utomhus på vår veranda. Vi har eget tillagningskök och vår kock lagar till stor del ekologisk mat. Om ditt barn behöver specialkost så ordnar vi det.

Förskolan är byggd 1989 och renoverades 2014.

Gården är stor och utmanande och det finns mycket att göra, till exempel finns det gungor, klätterställning och rutschkana. Det finns gräs att leka på och asfalterade gångar att åka trehjuling på. På vintern kan vi åka pulka på gården.

Arbetssätt och aktiviteter

Vi arbetar för en bättre miljö. Förskolan arbetar med Grön Flagg.

Verksamheten på förskolan är inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken. Den utgår ifrån att barn föds intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Barnen uppmuntras till att ta egna initiativ och prova sig fram både på egen hand och i samspel med andra.  Vi lägger därför stor vikt vid skapande i olika former, till exempel sagor, drama, färg och form.

Planerande aktiviteter blandas med barnens egna önskemål och spontanitet. Vi gör också utflykter till närliggande grönområden. Bokbussen besöker förskolan varje månad men ibland åker vi till biblioteket eller går på teater.