Riksgymnasiet

Riksgymnasiet i Göteborg för ungdomar med rörelsehinder, är ett av fyra i landet. Verksamheten utgörs av tre delar: Skola, habilitering och elevhem. Här anpassas studierna efter varje elevs individuella behov och studietiden är därför vanligtvis fyra år. Eleverna får habiliteringsinsatser under skoldagen, utifrån sina behov och önskemål. Det finns också elevhem i anslutning till skolan.

Riksgymnasiet för rörelsehindrade är en del av Angeredsgymnasiet där ungdomar med olika funktionsnedsättningar får stöd och assistans i sina studier. Vi erbjuder nationella program och introduktionsprogram och möjligheter finns att välja stor eller liten grupp. Elevassistenter hjälper till med studierna och skolvardagen. Habiliteringspersonal ger fysisk träning och annat specialstöd. Elevhem nära skolan blir ofta elevens nya bostad. Tiden på Riksgymnasiet sträcker sig oftast över fyra år och präglas av utmaningar och upplevelser av olika slag. Eleverna kan t.ex. bli medarbetare i skoltidningen Angeredswebben och TV-Angered eller arbeta med musik.

Ungdomar under 21 år med svåra rörelsehinder, som har slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande och uppfyller de allmänna behörighetskraven för att söka till gymnasieskolan och är i behov av habilitering har laglig rätt till rh-anpassad gymnasieutbildning inom riksgymnasieverksamheten.

Information om ansökan finner du på Specialpedagogiska Skolmyndighetens hemsida www.spsm.se

Läs mera på Riksgymnasiets hemsida

Rektor

Calina Folme
Mobil: 0702-15 31 90
E-post: calina.folme@educ.goteborg.se

Gruppchef elevassistenter:

Petra Elio Serti
Mobil: 0705-73 56 72
E-post: petra.elio@educ.goteborg.se