VO Lärling

Gymnasial lärlingsanställning, GLA, är ett initiativ av näringslivet genom Västsvenska Handelskammaren i samarbete med Skolverket.

Lärlingsutbildning

Som gymnasielärling med GLA, Gymnasial lärlingsanställningen, delar man sin studietid mellan att gå i skolan och att vara anställd av en verksamhet där eleven lär sig yrket. Det innebär att eleven har möjlighet till gymnasieexamen med högskolebehörighet samtidigt som den får arbetslivserfarenhet, lön och ett nätverk som hjälper till att avancera fortare, direkt efter gymnasiet.
För mer info: http://gymnasielarling.se.