Vård- och omsorg - Lärling


Du lär dig yrket genom att göra praktik på en arbetsplats inom vård och social omsorg. Det kallas APL - arbetsplatsförlagt lärande. Under större delen av din utbildning är du på en APL-plats tre dagar i veckan. Där har du en handledare och din yrkeslärare på skolan har regelbunden kontakt med dig och handledaren för att planera, följa upp och bedöma din utbildning.

Lärlingsutbildning

Att vara lärling på vård- och omsorg

För att ge en bred och innehållsrik utbildning är du på olika APL-platser de olika åren; under år 1 inom äldreomsorg, år 2 ligger fokus på funktionshinder och i år på 3 sjukvård.

 Innan du börjar skriver skolan och arbetsplatsen ett kontrakt där man kommer överens om hur utbildningen ska se ut och på vilket sätt den ska genomföras. För att kontraktet ska gälla måste du och eventuell vårdnadshavare godkänna det. När du läser ett yrkesprogram i lärlingsform får du lov att ansöka hos CSN om 1 000 kronor per månad utöver studiebidraget. Det ska täcka dina kostnader för mat och resor.

Att gå en lärlingsutbildning innebär:

  • två dagar i skolan och tre dagar på jobbet.
  • teoretiska ämnen i lärlingsklass med lärlingar från olika yrkesprogram.
  • samma krav som en skolförlagd yrkesutbildning.
  • möjlighet att välja till grundläggande högskolebehörighet.
  • att du skaffar dig en yrkesexamen och arbetslivserfarenhet.