Här ser du några elever som studerar något i ett mikroskåp . Foto Ciprian Gorga

Naturvetenskap

Om du vill läsa naturvetenskapligt program i en modern miljö med spännande samarbetspartners så ska du läsa på Angeredsgymnasiet. På naturvetenskapligt program får du genom experiment, fältstudier och laborationer lära dig om naturen och hur den är uppbyggd.

Vi samarbetar med universitet och andra aktörer för att du ska få möjlighet att genomföra delar av dina studier i en akademisk miljö. Med datorer i undervisningen, utbildade lärare och laborationer på Göteborgs universitet och Chalmers sporrar vi dig till att nå dina mål. 

På Naturvetenskapligt program får du genom biologi och kemistudier titta närmare på naturens minsta byggstenar och hur livet hänger ihop och utvecklas. Genom matematik och fysikstudier ges du verktyg att se hur världen hänger ihop. Naturvetenskapligt program förbereder dig för vidare studier som bland annat civilingenjör, läkare, farmaceut, tandläkare, biolog och en massa andra spännande utbildningar. 

På naturvetenskapsprogrammet samarbetar vi med naturvetare vid Göteborgs universitet samt en rad andra institutioner och företag för att ge dig en utbildning så nära verkligheten som möjligt. Det ger dig förstås både en bättre utbildning och ett värdefullt kontaktnät att ta med ut i livet.

På vår skola väljer du mellan de båda inriktningarna Narturvetenskap (som innehåller fördjupade kurser inom biologi, matematik, fysik och kemi) eller Naturvetenskap och samhälle (som istället erbjuder samhällskunskap och geografi)