Yrkespaket Butiksmedarbetare


Yrkespaket är en utbildning för dig som går på ett introduktionsprogram och som vill lära dig grunderna i ett yrke. Yrkespaket Butiksmedarbetare förbereder dig för att söka jobb inom företag som har försäljning av tjänster och produkter. Du läser en kombination av gymnasiekurser som gör att du kan söka jobb inom yrket. Utbildningen är två år. Du behöver vara serviceinriktad och ha ett gott bemötande.

Kurser

Du läser svenska eller svenska som andraspråk och andra ämnen som hör till yrkespaketet. Till exempel kurser som Servicekunskap, Personlig försäljning och Praktisk marknadsföring.

Praktik (APL)

Du kommer att vara ute på en arbetsplats under minst halva din utbildning. Lärare från skolan kommer att besöka dig regelbundet för att bedöma dina kunskaper tillsammans med dina handledare på arbetsplatsen.

Efter din utbildning

När du är klar med utbildningen får du ett gymnasieintyg. Målet är att du ska kunna söka jobb inom det yrke som du utbildat dig för. Som butiksmedarbetare innebär att arbeta med säljstöd och försäljning av tjänster och produkter på ett företag. Om du vill ta en gymnasieexamen senare kan du komplettera med kurser på vuxenutbildningen.

Ansökan

Du söker till programmet tillsammans med din studie- och yrkesvägledare.

Längd och utgångar

Yrkespaket Butiksmedarbetare på Angeredsgymnasiet är två år. Målsättningen är att eleven ska bli anställningsbar och kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Efter avslutad utbildning ska rektor upprätta ett gymnasieintyg som visar de kunskaper som eleven fått i form av betyg, men även andra relevanta kunskaper och erfarenheter ska framgå, till exempel genomförd yrkespraktik och personliga egenskaper.

Kurser, kurskoder och poäng

  • Svenska eller svenska som andraspråk, 100p
  • Inköp 1, 100p
  • Servicekunskap 1, 100p
  • Personlig försäljning, 100p
  • Branschkunskap inom handel och administration, 100p
  • Praktisk marknadsföring, 100p
  • Affärsutveckling och ledarskap, 100p
  • Servicekunskap 2, 100p
  • Information och kommunikation 1, 100p

Efter individuell planering kan fler kurser ingå. Främst grundskolekurser, matematik, svenska och engelska samt samhällskunskap.

Ansökan

Eleven söker till programmet med vägledning av en studie- och yrkesvägledare i antagningssystemet INDRA.

En elev som är inskriven på Introduktionsprogrammen Individuellt alternativ, Språkintroduktion eller Yrkesintroduktion kan övergå/antas till Yrkespaket under pågående läsår.

Övergångar till och från programmet görs efter samråd mellan elev (och vårdnadshavare för omyndig elev), avlämnande rektor, representant för Avdelningen för planering och utveckling, Utbildningsförvaltningens kartläggare och mottagande rektor.

Frågor om utbildningen?

Du är välkommen att kontakta:
Anna Bezanoska
Utbildningsledare E-post: anna.bezanoska.@educ.goteborg.se
Mobil: 072-554 65 11