Individuellt alternativ Extra stöd och anpassning - Lokal programbeskrivning

IMA ESA riktar sig till dig som är i behov av en trygg studiemiljö i en mindre grupp. Du är också i behov av mer vuxenstöd och extra stöd i din undervisning. Det är viktigt med bra grupper och en trygg lärmiljö för våra elever därför har du två mentorer och det är alltid dubbelbemanning, det betyder att vi alltid är två pedagoger med er. Du går i en klass med högst 15 elever och du startar din skoldag kl. 9.00 och slutar 14.00, utan håltimmar.

Om din utbildning

För att du ska känna dig trygg och få bästa möjliga arbetsro har vi också en lokal ett stenkast utanför den stora skolan där vi har hemklassrum och olika grupprum för att du ska kunna arbeta mer enskilt och i mindre grupp. Vi äter frukost tillsammans varje måndag för att få en god start på veckan och vi har gemensam lunch i skolans matsal. Du får extra stöd av specialpedagog, kurator och skolsköterska för att ge dig förutsättningar för en god hälsa och gott välmående. Vi arbetar alla tillsammans för att ge dig en utvecklande och trygg utbildning.

För att skapa en meningsfull och stimulerande undervisning arbetar vi med:

● Tydlighet - Sammanhängande skoldag
● Trygghet - Psykosocialt stöd och motivation
● Trivsel - Delaktighet och gruppstärkande arbete
● Tillit - Goda relationer

Vi har nära kontakt och ger också stöd till dina vårdnadshavare så att vi tillsammans kan hjälpa dig att nå dina mål. Du läser de grundskoleämnen du saknar betyg i för att kunna gå vidare till annan utbildning, arbetslivet eller annan verksamhet. Du har två mentorer, tillsammans planerar ni dina studier och mål.

På individuellt alternativ Angered kan vi erbjuda följande grundskoleämnen:

svenska/svenska som andraspråk
matematik
engelska
religion
samhällskunskap
geografi
historia
fysik
kemi
biologi
teknik
idrott
Studiemotiverande kurser:
SMS (Självförtroende, Motivation och Socialisering)
KIR (Kroppen i rörelse)

Vi kan också erbjuda modersmål, och om det behövs. Vid behov kan du också läsa vissa gymnasiekurser. Vilka ämnen/kurser du läser beror på vad du behöver och vad har du för mål med din utbildning. Praktik och andra insatser kan också erbjudas vid behov. Vi kan erbjuda särskilt stöd i matematik, läs- och skrivträning. Vi har också en extra idrott/rörelseaktivitet varje vecka.

Längd

De flesta som går på IMA Extra Stöd och Anpassning (ESA) studerar har en studieplan på 2–3 år.

Efter din utbildning

Efter att du genomfört din planerade utbildning får du ett gymnasieintyg. Detta ger dig möjlighet att söka vidare till yrkesintroduktion, programinriktat val, nationellt program, folkhögskola, vuxenutbildning, till arbetslivet eller annan verksamhet. Tillsammans med studie- och yrkesvägledare får du möjlighet att planera dina fortsatta studier.

Ansökan

Du söker till programmet tillsammans med din studie- och yrkesvägledare.

Frågor om utbildningen?

Du är välkommen att kontakta:
Rektor Roger Bloom
Telefon: 070-660 12 42
E-post: roger.bloom@educ.goteborg.se
Utbildningsledare Humeira Jamei
Telefon: 072-255 82 26
E-post: humeira.jamei@educ.goteborg.se
Samordnare ESA Fata Alagic
Telefon: 0725-237278
E-post: fata.alagic@educ.goteborg.se