Introduktionsprogram

Om du saknar något betyg från grundskolan, kanske flera, behöver du läsa upp dem för att bli behörig till ett nationellt program. Saknar du bara några få betyg kan du läsa in behörighet samtidigt som du börjar studera på något av våra gymnasieprogram. På så vis tappar du inte farten utan kan fortsätta studera tillsammans med dina jämnåriga. Om du behöver förbättra dina kunskaper i svenska språket för att kunna börja på gymnasiet har vi de rätta metoderna.

Yrkesintroduktion Allmän

Vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Du har möjlighet att gå en arbetsplatsförlagd utbildning (APL) med inriktning Handel och Administration eller Vård och Omsorg. Målet är att du ska kunna etablera dig på arbetsmarknaden eller att du ska kunna söka till ett yrkesprogram. Programmet leder till vidare studier på ett yrkesprogram eller förbereder dig för yrkeslivet.
 

Språkintroduktion

Språkintroduktion fortsättning är för dig som kommit lite längre i svenska språket. Hos oss får du hjälp med att stärka dina kunskaper i svenska. Du får möjlighet att kombinera dina studier i svenska med grundskoleämnen.

Detta ger dig möjlighet att söka vidare till gymnasieskolans olika program.Tillsammans med studie- och yrkesvägledare får du möjlighet att planera dina fortsatta studier.

På Angeredsgymnasiet möter du engagerade, välutbildade och passionerade lärare. De kommer arbeta tillsammans med dig för att du ska nå dina mål.
 

Programinriktat Individuellt Val

Programmet är en inriktning mot ett nationellt yrkesprogram. Tanken är att du, så snart du är klar med de grundskoleämnen du saknar, ska kunna gå vidare till ett nationellt yrkesprogram.

Behörighetskraven är att du måste ha godkända betyg i svenska eller svenska som andra språk och i engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen eller i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Programmet kan vara ett förberedande år inför ett nationellt yrkesprogram eller vara integrerat i ett nationellt yrkesprogram. På ett integrerat yrkesprogram läser du tillsammans med årskurs 1 på ett nationellt yrkesprogram och samtidigt läser klart dina grundskoleämnen. När du är klar med dessa så kan du skrivas in i det nationella yrkesprogrammet.

Preparandutbildning är ett studieförberedande program för dig som är studiemotiverad men inte fullföljt årskurs 9 och ännu inte fått behörighet till ett nationellt program.
 

Preparandutbildning

Utbildningen syftar till att du under ett år ska läsa in de ämnen från grundskolan du behöver för att bli behörig till ett nationellt program på gymnasieskolan. Du gör upp en individuell studieplan tillsammans med din studiehandledare där du kan välja ämnen utifrån dina egna mål och intressen.
 

Individuellt Alternativ

Saknar du många betyg från grundskolan kan individuellt alternativ vara rätt för dig. Utbildningen ska leda vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning eller att komma ut i jobb. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik.

Vi riktar oss särskilt till elever som vill ha en lugnare miljö och mindre elevgrupp. Vi fokuserar på självförtroende, motivation och socialisering (SMS). Vi arbetar för att skapa en miljö som gör det möjligt för dig att bygga relationer och stärka förtroendet för skolan vilket leder till att du får ett större intresse för vidare utbildning eller jobb.