Undervisning på distans

Ansvarsfördelning vid distansundervisning på Angeredsgymnasiet

FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG SOM ELEV

 • Studieplats - hitta en plats hemma som fungerar för dig.
 • Digital närvaro på lektioner, logga in enligt instruktion.
 • Läs dina mail och pim, kontakt med lärare och mentor.
 • Planera din vecka – räkna med att du behöver lägga mer tid på dina studier än bara dina lektioner.
 • Nätikett (beteende på nätet)- vi förväntar oss som vanligt ett mycket gott uppförande på vår digitala skola.

FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG SOM VÅRDNADSHAVARE

 • Se till att din ungdom har en lugn studieplats.
 • Följ upp med din ungdom hur studierna går - som vårdnadshavare har ni en stor påverkan på elevernas studiemotivation och resultat!
 • Håll kontakt med skolan vid behov.

VAD NI KAN FÖRVÄNTA ER AV SKOLAN

 • Lärarledda digitala lektioner som följer elevens vanliga schema
 • Studiehandledning på modersmål kommer att ske som vanligt men digitalt.
 • Tillgång till mentor, undervisande lärare, skolledning & elevhälsa som vanligt men digitalt.