Problembaserat lärande

På Angeredsgymnasiet har vi en kunskapssyn och en metod att undervisa som skiljer sig från andra skolor. Allt fler högskolor, universitet och arbetsplatser arbetar med PBL som står för problembaserat lärande.

Som arbetsmetod innebär PBL att du som elev arbetar i grupp med frågor kring ett projekt under några veckor. Flera ämnen ingår i projektet och utifrån ämnes-och kursmål bestäms målen för varje projekt. Därefter formulerar du och din basgrupp de frågor ni vill arbeta med under projekttiden och ni har hela tiden tillgång till er handledare.


Som kunskapssyn betyder PBL att man ser på varje individ som en människa som alltid aktivt söker kunskap och vill lära sig – och inte är en passiv mottagare av det som läraren bestämt skall tas upp. Den kanske viktigaste delen i PBL:s kunskapssyn är att varje elev också utvärderar sig själv: Vad kunde jag före projektet? Vad kan jag nu? PBL används på flera högskolor/universitet och är ett utmärkt sätt att förbereda sig både för framtida studier och yrkesliv.

Med PBL lär man sig att plugga för livet. Du och din lilla arbetsgrupp får koncentrera er på ett område i taget och träna er i att själva ställa frågorna för att sedan tillsammans lära mer.

PBL är en beprövad metod för att lära sig växa just genom att lära.