Kunskapsportalen

KP är en studieverkstad där utbildade pedagoger finns på plats för att möta dig på dina villkor och utifrån det pedagogiska behov du har för stunden.

KP är beläget på central plats i skolan och är öppen under i stort sett hela skoldagen. Personalen kan även ge dig vägledning i hur du använder olika former av hjälpmedel som ett stöd i dina studier,

Vill du kontakta någon på Kunskapsportalen:

rektor Calina Folme, 031-3671513, 070-215 31 90

calina.folme@educ.goteborg.se