En drogfri skola

Nolltolerans mot alkohol och droger i skolan

Skolan är en drogfri arbetsplats. Enligt arbetsmiljölagen ska skolledningen vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att elever och arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall.
Här kan du läsa Utbildningsförvaltningens folder

Finns även tillgänglig på flera språk