Angeredsutmaningen

Angeredsgymnasiet är initiativtagare, tillsammans med företag i och utanför Angered, till något som kallas Angeredsutmaningen. Angeredsutmaningen har endast ett mål: Att fler ungdomar från förorten ska komma ut i arbete eller gå vidare efter gymnasiet till andra utbildningar. Detta gör vi tillsammans med både små och stora företag.

Angeredsgymnasiet är initiativtagare, tillsammans med företag i och utanför Angered, till något som kallas Angeredsutmaningen.

Angeredsutmaningen har endast ett mål: Att fler ungdomar från förorten ska komma ut i arbete eller gå vidare efter gymnasiet till andra utbildningar. Detta gör vi tillsammans med både små och stora företag.

Alla som har något positivt att bidra med kan vara med i Angeredsutmaningen. Just nu är bland andra Estrella med i utmaningen och har adopterat ekonomiprogrammet. Eleverna på Ekonomiprogrammet får då komma till Estrella flera gånger under sin utbildning för att se hur olika delar i ett företag fungerar.

Läs mer på angeredsutmaningen.se