Om skolan

För dig som vill läsa vidare på högskola och universitet har vi flera studieförberedande gymnasieprogram. Vi har också yrkesförberedande program.

På vår skola jobbar vi med ett arbetssätt där eleverna får ta ett stort ansvar för sina studier och jobba i projekt som är hämtade från verkligheten. Därför samarbetar vi med forskare och företag utanför skolan och ingår i internationella projekt. Vi har många års erfarenhet av att ge stöd till elever med olika behov. Vårt sätt att arbeta är det mest utvecklade i hela Göteborgsområdet och inspirerar även andra skolor

Om du saknar något betyg från grundskolan, kanske flera, behöver du läsa upp dem för att bli behörig till ett nationellt program. Saknar du bara några få betyg kan du läsa in behörighet samtidigt som du börjar studera på något av våra gymnasieprogram. På så vis tappar du inte farten utan kan fortsätta studera tillsammans med dina jämnåriga. Om du behöver förbättra dina kunskaper i svenska språket för att kunna börja på gymnasiet har vi de rätta metoderna.
 

GPS

GPS (guide på skolan) är ett extra vuxenstöd som du kan få genom att själv önska eller bli rekommenderad till. Kontakten mellan din guide och dig och vad som där avhandlas mellan er är er ensak. Guidens uppgift är att hjälpa dig formulera korta, nåbara mål, så att du får möjlighet att se framgångar med ditt arbete i skolan. Ambitionen är att med små steg hela tiden komma framåt för att du till slut ska nå det stora målet med tiden på gymnasiet, nämligen att genomföra din utbildning på ett så framgångsrikt sätt som möjligt.

PBL

På Angeredsgymnasiet har vi en kunskapssyn och en metod att undervisa som skiljer sig från andra skolor. Allt fler högskolor, universitet och andra arbetsplatser arbetar med PBL som står för problembaserat lärande.

Med PBL lär man sig nämligen plugga för livet. Du och din lilla arbetsgrupp får koncentrera er på ett område i taget och träna er i att själva ställa frågorna för att sedan tillsammans lära mer.

PBL är en beprövad metod för att lära sig växa just genom att lära.

Kunskapsportalen

KP är en studieverkstad där utbildade pedagoger finns på plats för att möta dig på dina villkor och utifrån det pedagogiska behov du har för stunden. KP är beläget på en central plats i skolan och är öppen under i stort sett hela skoldagen. Vistelsen i KP är i de flesta fall frivillig för eleverna.

Trygghet i skolan

Vi vill att du skall trivas och känna trygghet i skolan, det ökar dina chanser att få goda studieresultat. I skolan finns flera personalkategorier som enbart arbetar med elevers hälsa och trivsel.

Här finns skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, studie- och yrkesvägledare och fritidsledare som ansvarar för olika delar av din situation i skolan, och som tillsammans verkar för att du skall må bra och finna glädje i dina studier.