Om skolan

För dig som vill läsa vidare på högskola och universitet har vi flera studieförberedande gymnasieprogram. Vi har också yrkesförberedande program.

Arbetssätt

På vår skola jobbar vi med ett arbetssätt där du som elev får ta ett stort ansvar för dina studier och jobba i projekt som är hämtade från verkligheten. Därför samarbetar vi med forskare och företag utanför skolan och ingår i internationella projekt. Vi har många års erfarenhet av att ge stöd till elever med olika behov. Vårt sätt att arbeta är det mest utvecklade i hela Göteborgsområdet och inspirerar även andra skolor. 

Om du saknar något betyg från grundskolan, kanske flera, behöver du läsa upp dem för att bli behörig till ett nationellt program. Saknar du bara några få betyg kan du läsa in behörighet samtidigt som du börjar studera på något av våra gymnasieprogram. På så vis tappar du inte farten utan kan fortsätta studera tillsammans med dina jämnåriga. Om du behöver förbättra dina kunskaper i svenska språket för att kunna börja på gymnasiet har vi de rätta metoderna.  

GPS

GPS (guide på skolan) är ett extra vuxenstöd som du kan få genom att själv önska eller bli rekommenderad till. Kontakten mellan din guide och dig och vad som där avhandlas mellan er är er ensak. Guidens uppgift är att hjälpa dig formulera korta, nåbara mål, så att du får möjlighet att se framgångar med ditt arbete i skolan. Ambitionen är att med små steg hela tiden komma framåt för att du till slut ska nå det stora målet med tiden på gymnasiet, nämligen att genomföra din utbildning på ett så framgångsrikt sätt som möjligt.

Kunskapsportalen

KP är en studieverkstad där utbildade pedagoger finns på plats för att möta dig på dina villkor och utifrån det pedagogiska behov du har för stunden. KP är beläget på en central plats i skolan och är öppen under i stort sett hela skoldagen. Vistelsen i KP är i de flesta fall frivillig för eleverna.

Trygghet i skolan

Vi vill att du skall trivas och känna trygghet i skolan, det ökar dina chanser att få goda studieresultat. I skolan finns flera personalkategorier som enbart arbetar med elevers hälsa och trivsel.

Här finns skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, studie- och yrkesvägledare och fritidsledare som ansvarar för olika delar av din situation i skolan, och som tillsammans verkar för att du skall må bra och finna glädje i dina studier.

För att skolan ska vara en trygg miljö för våra elever och anställda är alla våra entréer och korridorer kameraövervakade dygnet runt. Allt inspelat material sparas i upp till och med 30 dagar efter inspelning.

Öppet hus

Angeredsgymnasiet öppnar skolan för dig när du vill. Kontakta Catarina på telefon 0730-286237 för att boka tid för besök