Elevhälsan

Elevhälsa är vårt samlingsnamn på all den personal som arbetar med hälsa och omsorg för eleverna på Angeredsgymnasiet. Elevhälsan finns för att det skall kännas tryggt att gå på Angeredsgymnasiet.

Centrala elevhälsans personal

Gruppchef

Lisa Birgersson
mobil: 0736- 66 24 55
e-post: lisa.birgersson@educ.goteborg.se

Rektorsområde 1

Program: Vård- och omsorgsprogrammet, YRK/VO, Handelsprogrammet, Lärling


Rektor

Agneta Wessman Alsin
mobil: 0702-47 36 33
e-post: agneta.wessman.alsin@educ.goteborg.se

Skolsköterska
Gunilla Lindblad
mobil: 0736-66 05 51
e-post: gunilla.lindblad@educ.goteborg.se

Kurator
Mia Sundkvist
mobil: 0736-66 24 58
e-post: mia.sundkvist@educ.goteborg.se

Specialpedagog

Annelie Skånberg
mobil: 0728-55 37 96
e-post: annelie.skanberg@educ.goteborg.se

Rektorsområde 2

Program : Ekonomiprogrammet, IA, Online


Rektor
Patrick Gladh
mobil: 0727-26 15 94
e-post: patrick.gladh@educ.goteborg.se:

Skolsköterska
Emilie Onwodi
mobil: 0707 - 972179
e-post: emilie.onwodi@educ.goteborg.se

Kurator
Michaela Johansson
mobil:0722-55 71 04
e-post: michaela.johansson@educ.goteborg.se

Specialpedagog
Jessica Aronsson
mobil:0736-66 28 23
e-post: jessica.s.aronsson@educ.goteborg.se

Rektorsområde 3

Program: Språkintroduktion

Rektor
Roger Bloom
mobil: 0706- 60 12 42
e-post: roger.bloom@educ.goteborg.se

Skolsköterskor
Eva Jarlemyr
mobil: 0736-66 05 53
e-post: eva.jarlemyr@educ.goteborg.se

Jenny Lindholm
mobil: 0736-66 05 57
e-post: jenny.lindholm@educ.goteborg.se

Kuratorer
Malin Sjöberg
mobil: 0705-24 36 06
e-post: malin.sjoberg@educ.goteborg.se

Marcelo Erhamre
mobil: 0739-102689
e-post: marcelo.erhamre@educ.goteborg.se

Specialpedagoger
Sara Ekdahl
mobil:0728- 55 31 28
e-post: sara.ekdahl@educ.goteborg.se

Maria Grip
mobil: 0725- 54 68 37
e-post: maria.grip@educ.goteborg.se

Rektorsområde 4

Program: Riksgymnasiet för rörelsehindrade, Naturvetenskapsprogrammet


Rektor
Calina Folme
mobil: 0702- 15 31 90
e-post: calina.folme@educ.goteborg.se

Skolsköterska
Gunilla Lindblad
mobil: 0736-66 05 51
e-post: gunilla.lindblad@educ.goteborg.se

Kurator
Marcelo Erhamre
mobil: 0739-102689
e-post: marcelo.erhamre@educ.goteborg.se

Specialpedagog - Naturvetenskapsprogrammet
Annelie Skånberg
mobil:0728- 55 37 96
e-post: annelie.skanberg@educ.goteborg.se

Specialpedagoger - Riksgymnasiet
Lena Andreasson
mobil: 0767-98 32 88
e-post: lena.andreasson@educ.goteborg.se

Sara Ekdahl
mobil:0728-55 31 28
e-post: sara.ekdahl@educ.goteborg.se

Rektorsområde 5

Program: Samhällsprogrammet, Lärcentrum, Sprintus, Preparand


Rektor
Ola Lindhé
mobil: 0707-61 69 37
e-post: ola.lindhe@educ.goteborg.se

Skolsköterskor
Emelie Onwodi
mobil: 0736-66 05 53
e-post: emelie.onwodi@educ.goteborg.se

Jenny Lindholm (SPRINTUS)
mobil: 0736-66 05 57
e-post: jenny.lindholm@educ.goteborg.se

Kurator
Mia Sundkvist
mobil: 0736-66 24 58
e-post: mia.sundkvist@educ.goteborg.se

Specialpedagog
Jessica Aronsson
mobil:0736-66 28 23
E-post: jessica.s.aronsson@educ.goteborg.se