Elevhälsan

Elevhälsa är vårt samlingsnamn på all den personal som arbetar med hälsa och omsorg för eleverna på Angeredsgymnasiet. Elevhälsan finns för att det skall kännas tryggt att gå på Angeredsgymnasiet.

Här finns förstås både skolsköterskor, skolkurator, skolläkare och specialpedagoger som var och en på sitt sätt ser till att elever alltid har tillgång till professionell hjälp. Behövs det någon annan, som till exempel en skolpsykolog eller specialläkare med viss inriktning, så löser elevhälsan det med.

Program - Vård- och omsorgsprogrammet, YRK/VO, Handelsprogrammet, Lärling

 

Rektor

Agneta Wessman Alsin
Mobiltel: 0702-47 36 33
E-post: agneta.wessman.alsin@educ.goteborg.se

Skolsköterska

Gunilla Lindblad
mobil: 0736-66 05 51
E-post: gunilla.lindblad@educ.goteborg.se

Kurator

Mia Sundkvist
Mobil: 0736-66 24 58
E-post: mia.sundkvist@educ.goteborg.se

Specialpedagog

Annelie Skånberg
mobil:  0728-55 37 96
E-post:  annelie.skanberg@educ.goteborg.se

__________________

Program -  Ekonomiprogrammet, IA, Online
 

Rektor

Patrick Gladh
Mobiltel: 0727-26 15  94
E-post: patrick.gladh@educ.goteborg.se:

Skolsköterska

Eva Jarlemyr
mobil: 0736-66 05 53
E-post: eva.jarlemyr@educ.goteborg.se

Specialpedagog

Jessica Aronsson
mobil:0736-662823
E-post: jessica.s.aronsson@educ.goteborg.se

Socialpedagoger

Fata Alagic
mobil: 0725.237279
E-post: fata.algic@educ.goteborg.se


___________________
 

Program - Språkintroduktion

  

Rektor

Lars-Åke Johansson
Mobil: 0703-598679
E-post:  lars-ake.johansson@educ.goteborg.se

Skolsköterskor

Minna Kure Andersson
mobil: 0736-66 05 85
E-post: minna.kure.andersson@educ.goteborg.se

Jenny Lindholm
mobil: 0736-66 05 57
E-post: jenny.lindholm@educ.goteborg.se

Kuratorer

Malin Sjöberg
Mobil: 0705-24 36 06
E-post: malin.sjoberg@educ.goteborg.se

Marcelo Erhamre
Mobil: 0739-102689
E-post: marcelo.erhamre@educ.goteborg.se

Specialpedagoger

Sara Ekdahl
mobil:0728- 55 31 28
E-post: sara.ekdahl@educ.goteborg.se

Maria Grip
mobil: 0725- 54 68 37
E-post: maria.grip@educ.goteborg.se
 

_______________________

Program - Riksgymnasiet för rörelsehindrade, Naturprogrammet

 

Rektor  

Calina Folme
mobil: 0702- 15 31 90
E-post: calina.folme@educ.goteborg.se

Skolsköterska

Gunilla Lindblad
mobil: 0736-66 05 51
E-post: gunilla.lindblad@educ.goteborg.se

Kurator

Mia Sundkvist
Mobil: 0736-66 24 58
E-post: mia.sundkvist@educ.goteborg.se

Specialpedagog

Annelie Skånberg
mobil:0728- 55 37 96
E-post: annelie.skanberg@educ.goteborg.se

____________________

Program - Samhällsprogrammet, Lärcentrum, Sprintus, Preparand
  

Rektor

Asal Josefsson
Mobil: 0703-69 76 20
E-post: asal.josefsson@educ.goteborg.se

Skolsköterska

Eva Jarlemyr
mobil: 0736-66 05 53
E-post: eva.jarlemyr@educ.goteborg.se

Kurator  

Michaela Johansson
Mobil:  0722-55 71 04
E-post: michaela.johansson@educ.goteborg.se

Specialpedagog  

Jessica Aronsson
mobil:0736-662823
E-post: jessica.s.aronsson@educ.goteborg.se

Socialpedagog  

Frida Ivehag
mobil: 0728-56 75 89
E-post: frida.ivehag@educ.goteborg.se

____________________