Elevhälsan

Elevhälsa är vårt samlingsnamn på all den personal som arbetar med hälsa och omsorg för eleverna på Angeredsgymnasiet. Elevhälsan finns för att det skall kännas tryggt att gå på Angeredsgymnasiet.

Centrala elevhälsans personal

Gruppchef

Specialpedagog
Annelie Skånberg
mobil: 0728-55 37 96
e-post: annelie.skanberg@educ.goteborg.se


Rektorsområde 1

Program: Vård- och omsorgsprogrammet, YRK/VO, Handelsprogrammet, Lärling

Rektor
Agneta Wessman Alsin
mobil: 0702-47 36 33
e-post: agneta.wessman.alsin@educ.goteborg.se

Skolsköterska
Gunilla Lindblad
mobil: 0736-66 05 51
e-post: gunilla.lindblad@educ.goteborg.se

Kurator
Mia Sundkvist
mobil: 0736-66 24 58
e-post: mia.sundkvist@educ.goteborg.se

Specialpedagog
Annelie Skånberg
mobil: 0728-55 37 96
e-post: annelie.skanberg@educ.goteborg.se


Rektorsområde 2

Program : Ekonomiprogrammet, IA, Online

Rektor
Patrick Gladh
mobil: 0727-26 15 94
e-post: patrick.gladh@educ.goteborg.se:

Skolsköterska
Jenny Murdvee
mobil: 0736-66 21 69
e-post: jenny.murdvee@educ.goteborg.se

Kurator
Michaela Johansson
mobil:0722-55 71 04
e-post: michaela.johansson@educ.goteborg.se

Specialpedagog
Jessica Aronsson
mobil:0736-66 28 23
e-post: jessica.s.aronsson@educ.goteborg.se

Rektorsområde 3

Program: Språkintroduktion

Rektor
Roger Bloom
mobil: 0706- 60 12 42
e-post: roger.bloom@educ.goteborg.se

Skolsköterska
Jenny Lindholm
mobil: 0736-66 05 57
e-post: jenny.lindholm@educ.goteborg.se

Kuratorer
Malin Sjöberg
mobil: 0705-24 36 06
e-post: malin.sjoberg@educ.goteborg.se

Marcelo Erhamre
mobil: 0739-102689
e-post: marcelo.erhamre@educ.goteborg.se

Specialpedagog
Sara Ekdahl
mobil:0728- 55 31 28
e-post: sara.ekdahl@educ.goteborg.se

Rektorsområde 4

Program: Riksgymnasiet för rörelsehindrade, Naturvetenskapsprogrammet

Rektor
Calina Folme
mobil: 0702- 15 31 90
e-post: calina.folme@educ.goteborg.se

Skolsköterska
Gunilla Lindblad
mobil: 0736-66 05 51
e-post: gunilla.lindblad@educ.goteborg.se

Kurator
Marcelo Erhamre
mobil: 0739-102689
e-post: marcelo.erhamre@educ.goteborg.se

Specialpedagog - Naturvetenskapsprogrammet
Annelie Skånberg
mobil:0728- 55 37 96
e-post: annelie.skanberg@educ.goteborg.se

Specialpedagoger - Riksgymnasiet
Lena Andreasson
mobil: 0767-98 32 88
e-post: lena.andreasson@educ.goteborg.se

Sara Ekdahl
mobil:0728-55 31 28
e-post: sara.ekdahl@educ.goteborg.se

Rektorsområde 5

Program: Samhällsprogrammet, Lärcentrum, Sprintus, Preparand

Rektor
Ola Lindhé
mobil: 0707-61 69 37
e-post: ola.lindhe@educ.goteborg.se

Skolsköterska
Jenny Murdvee
mobil: 0736-66 21 69
e-post: jenny.murdvee@educ.goteborg.se

Kurator
Mia Sundkvist
mobil: 0736-66 24 58
e-post: mia.sundkvist@educ.goteborg.se

Specialpedagog
Jessica Aronsson
mobil:0736-66 28 23
E-post: jessica.s.aronsson@educ.goteborg.se