Förhållningsregler för studenten

Information till dig som tar studenten på Angeredsgymnasiet vt20 och till dina anhöriga.

Det har varit en svår vårtermin för alla på grund av risken för Coronasmitta. Vi har fått göra stora förändringar för att minska risken för att våra äldre och utsatta ska smittas.
Många av er längtade efter att under sitt sista år på gymnasiet få umgås med vänner, träffa lärarna och njuta av den tid som var kvar innan arbete, vidare studier, resor eller andra planer skulle ta vid. Istället har det blivit online studier framför en dator och en stor osäkerhet om det skulle bli en studentavslutning.

Nu har Göteborgs stads utbildningsförvaltning fattat beslut att vi får ta in våra avgångselever klassvis under säkra omständigheter för att hålla studentavslutning. Men det kommer att bli en annorlunda studentavslutning för er jämfört med tidigare år.

· Vi kommer inte att samla alla elever samtidigt. Det kommer att ske samling i varje klass vid olika tider.

· Vi kommer inte att ha utspring. Detta ställs in av flera anledningar: Det blir trångt och smittrisken är stor i trängseln och det samlas anhöriga utanför – något vi inte vill ska hända.

· Vi kommer att sprida ut studentavslutningen över två dagar. Både den 2:a och den 3:e juni kommer att vara studentavslutningsdagar. Vilken som blir Din dag och Din tid kommer vi att återkomma om.

· Det kommer inte att bli något studentflak. Folkhälsomyndigheten avråder starkt från studentflak och transportmyndigheten kommer inte att godkänna några tillstånd.

· Om du har feber, hosta, huvudvärk, smakbortfall eller annan sjukdom så får du tyvärr inte vara med på plats. Det är oerhört viktigt att vi alla tar ansvar för att minska smittspridningsrisken.

· Regeringens förbud mot folksamlingar på över 50 personer gäller fortfarande. Vi vill därför starkt uppmana anhöriga (föräldrar, syskon, släktingar och vänner) att inte samlas utanför skolan. Om vi får folksamling utanför skolan kan hela studenten komma att avblåsas på grund av smittskyddsskäl.

· Ni kommer att behöva tvätta händerna ofta och hålla avstånd till varandra för att minska smittspridningsrisken.

· Vi kommer att gå över våra lokaler mellan varje klassavslutning för att desinficera ytor och minimera risken för smittspridning.

Om vi klarar av alla dessa förhållningsregler så kommer ni att kunna träffa alla era klasskamrater och era lärare för att gemensamt fira att ni har tagit studenten.

Angeredsgymnasiets skolledning.