Foto: M K

Upprop ht 2017

Välkomna till nytt läsår 21 augusti för år 1 samt Sprint och 23 augusti för år 2-4

21 augusti:
Upprop för år 1 äger rum i sporthallen
kl 9.00 för Nationella program samt Riksgymnasiet och kl 10.00 för Språkintroduktion
23 augusti:
Upprop för år 2-3  kl 9.30-11.00 Lokaler anslås i entrén och för Riksgymnasiet år 2-4 kl 8.30-9.30
Därefter läsning enligt schema