Specialkost

Om det av medicinska skäl är nödvändigt med anpassad skollunch så går det att ordna. Kontakta personalen i matsalen eller lämna in blankett tillsammans med läkarintyg

Till dig som lämnat in blankett om specialkost

Det är ditt ansvar vid all frånvaro att meddela köket.

Ring mellan Kl:07.00 – 08.30     Tel. 031-367 15 42

Ring även när du är tillbaka så du får din mat.

Har du inte hört av dig på 2 dagar lagas ingen mat