Handledarutbildning


Handledarutbildningen ger förståelse för hur elevens arbetsplatsförlagda lärande, APL, fungerar och vad som förväntas av arbetsplatsen och av skolan. Den ger också kompetens för att introducera nyanställda.

Skolverkets webbaserade APL-handledarutbildning

ArbetsPlatsförlagtLärande

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/skolverkets-webbaserade-apl-handledarutbildning 

För dig som handleder elever

Handledarutbildningen vänder sig särskilt till dig som är

  • handledare som tar emot elever i APL inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunernas vuxenutbildning
  • lärare inom yrkesutbildning på gymnasial nivå.

APL-handledarutbildningens innehåll

Du får veta vad som förväntas av arbetsplatsen och av skolan. Du lär dig också mer om elevens behov i mötet med arbetslivet, samt om handledarens roll i APL. Du får bland annat se filmer, fundera över dilemman och svara på testa-dig-själv-frågor.

Handledarutbildningen består av en handledarintroduktion i fyra moduler och en fördjupningsmodul om handledning och om lärlingsutbildning. Därutöver finns en modul om att handleda elever som behöver extra stöd. Utbildningen har också fått ett nytt avsnitt om arbetsplatskultur och värderingar: 

  • Jag och eleven
  • Vara förberedd
  • Handleda och lära
  • Följa upp och återkoppla
  • Fördjupning om handledning och lärlingsutbildning
  • Handleda elever som behöver extra stöd

Support kring Handledarutbildningen

08 – 527 333 200

ims@skolverket.se


Bidrag till arbetsplatsen för utbildade lärlingshandledare

När du handleder en lärling från gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan kan din arbetsplats få extra statsbidrag när du har genomfört en handledarutbildning som är godkänd av Skolverket. När det gäller Skolverkets handledarutbildning krävs det att du har genomfört modul 1–5 för det extra statsbidraget.

När ni har gått utbildningen får ni ett intyg som vi på skolan måste ha en kopia av för att kunna söka extra bidrag för utbildade lärlingshandledare.