Information till elever


På alla yrkesprogram ingår minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det innebär att du lär dig praktiska färdigheter inom din valda profil direkt på en arbetsplats. Dessa veckor fördelas olika på programmen beroende på vad som passar verksamheten bäst.

Vad är APL

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är inte bara en allmän praktik utan ska vara utbildning som är förlagd till en arbetsplats. Du genomför alltså delar av dina kurser ute på en arbetsplats i stället för på skolan. På arbetsplatsen ska det finnas en handledare som hjälper dig till rätta och som håller kontakt med den lärare som är ansvarig från skolans sida.

Du följer arbetsplatsens arbetstider vilket i praktiken kan innebära oregelbundna arbetstider. Både tidiga mornar, sena kvällar och helger kan förekomma, beroende på vilken bransch du utbildas inom.

Under praktikperioden följer din lärare upp din utveckling genom kontinuerlig kontakt såsom besök, telefonkontakt och maikonversation, med dig och handledaren. Skolan anordnar APL-platser. På vissa utbildningar kan man komma med önskemål och förslag på platser.

Handledarna ute på företagen sätter inte betyg men lämnar omdömen till den lärare som sätter betyg. Skolan och företagen har ett gemensamt ansvar att se till att eleverna har en tillfredsställande arbetsmiljö under sin APL. Under APL har eleverna en försäkring som täcker eventuella. olycksfall och skador som eleverna kan orsaka på till exempel utrustning.

https://goteborg.se/wps/portal/start/forskola-och-utbildning/gymnasieskola/sa-fungerar-gymnasieskolan/elevforsakringar

APL på program i lärlingsform/lärlingsliknande upplägg

Som lärling lär du dig ett yrke genom att kombinera arbete på en arbetsplats med studier i skolan.

Den största skillnaden mellan en lärlingsutbildning och annan yrkesutbildning i gymnasieskolan är att du är en del av ett arbetslag på en arbetsplats. Lärlingsutbildningen ger dig en unik möjlighet till anställning direkt efter gymnasiet, eller gå direkt till högskola.

I skolan läser du gymnasiegemensamma ämnen tillsammans med andra yrkesinriktningar. Tillsammans bildar ni en lärlingsklass. Minst 50% av dina skoldagar under utbildningen ska vara förlagda ute på en arbetsplats.

Du följer de tider som finns inom branschen. Det innebär att det kan förekomma tidiga morgnar och sena kvällar.

Det mesta av din yrkesutbildning gör du på arbetsplatsen. Din yrkeslärare har nära kontakt med din handledare på arbetsplatsen, och tillsammans utformar ni din utbildning på bästa sätt. Du kommer att ha en fot i arbetslivet och en i skolan vilket innebär att du både får en yrkesexamen från gymnasieskolan och kontakter inom arbetslivet.

Du får samma kunskaper som de elever som läser ett skolförlagt yrkesprogram. Lärlingsutbildningen innebär alltså inte att du går en annan utbildning, utan att du får dina kunskaper i en annan miljö och på ett annat sätt.

Lärlingsersättning

Du som går en lärlingsutbildning eller en lärlingsliknande utbildning på ett introduktionsprogram. kan söka lärlingsersättning som är 1000 kronor per månad. Ersättningen är ett bidrag för måltider och resor i samband med din APL.

Kraven är:

  • Du måste gå på en utbildning som ger rätt till studiehjälp.
  • Du måste gå en gymnasial lärlingsutbildning eller en lärlingsliknande utbildning på ett introduktionsprogram.
  • Du måste studera på heltid.
  • Du måste ha rätt ålder. Du kan få lärlingsersättning till och med första halvåret det år du fyller 20. Det finns inte någon nedre åldersgräns. 

Om du studerar på heltid får du lärlingsersättning under nio månader, från september till maj.

https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/bidrag-for-gymnasiestudier-i-sverige/larlingsersattning.html