distansundervisning vecka 11-15

Publicerad 11 mars 2021

Från och med måndag 15/3 och fem veckor framåt kommer elever som varit helt på distans komma tillbaka till skolan vid några tillfällen.

Några kommer få undervisning i halvklass och några i helklass. När ni inte ska vara i skolan har ni distansundervisning som tidigare. Följande dagar kommer att ni vara i skolan:

EK: halvklass måndag och tisdag 15-16/3 och halvklass måndag och tisdag 22-23/3. OBS vecka 15: Halvklass måndag 12/4 och  onsdag 14/4. Era mentorer kommer informera er mer om vilka tider ni ska vara i skolan.

NA: halvklass onsdag och torsdag 17-18/3 och halvklass onsdag och torsdag 24-25/3. OBS vecka 15: Halvklass Tisdag 13/4 och  onsdag 14/4. Era mentorer kommer informera er mer om vilka tider ni ska vara i skolan.

SA: halvklass måndag 15/3 och fredag 19/3 och halvklass måndag 22/3 och fredag 26/3. OBS vecka 15: Halvklass måndag 12/4 och tisdag 13/4. Era mentorer kommer informera er mer om vilka tider ni ska vara i skolan.

LC: helklass torsdag 18/3 och helklass fredag 26/3.

HA18: helklass måndag 15/3 och halva onsdag 17/3 samt måndag 22/3 och halva onsdag 24/3. Era mentorer kommer informera er mer om vilka tider ni ska vara i skolan.

HA 19: helklass onsdag 17/3 och helklass onsdag 24/3. Era mentorer kommer att informera er mer om vilka tider ni ska vara i skolan.

HA20: helklass tisdag 16/3 och halva torsdag 18/3 samt tisdag 23/3 och halva torsdag 25/3. Era mentorer kommer att informera er mer om vilka tider ni ska vara i skolan.

VO18: helklass måndag 15/3 och måndag 22/3. Era mentorer kommer att informera er mer om vilka tider ni ska vara i skolan.

VO19A: helklass fredag 19/3 och fredag 26/3. Era mentorer kommer att informera er mer om vilka tider ni ska vara i skolan.

VO19B: helklass tisdag 16/3 och tisdag 23/3. Era mentorer kommer att informera er mer om vilka tider ni ska vara i skolan.

VO20: helklass torsdag 18/3 och torsdag 25/3. Era mentorer kommer att informera er mer om vilka tider ni ska vara i skolan.

LÄRL18: helklass måndag 15/3 och tisdag 16/3 samt måndag 22/3 och tisdag 23/3. Era mentorer kommer att informera er mer om vilka tider ni ska vara i skolan.

LÄRL19: helklass måndag 15/3 och fredag 19/3 samt måndag 22/3 och fredag 26/3. Era mentorer kommer att informera er mer om vilka tider ni ska vara i skolan.

LÄRL20: helklass torsdag 18/3 och fredag 19/3 samt torsdag 25/3 och fredag 26/3. Era mentorer kommer att informera er mer om vilka tider ni ska vara i skolan.

Alla andra elever som tidigare haft närundervisning på skolan kommer att fortsätta att ha det som tidigare även under v 11- v 12.