Rekommendation från Folkhälsomyndigheten 2020-12-03

Publicerad 4 december 2020

utbildningsnämnden har fattat nedanstående beslut:


 • Gymnasieskolor genomför undervisning på distans 7/12-6/1

 • Rektor kan fatta beslut om att elever med behov av stöd ska få sin utbildning på plats i skolans lokaler

 • Rektor kan fatta beslut om att praktiskt moment, prov eller annat viktigare utbildningsmoment som inte kan genomföras digitalt eller flyttas ska genomföras på plats i skolans lokaler

 • APL genomförs enligt plan, även så kallad ”intern APL”

 • Undantagna från beslutet är
  - Introduktionsprogrammen som inte följer ett nationellt program
  - Gymnasiesärskolan
  - Riksgymnasiet för rörelsehindrade

 

Obs: Från 7/1 så återgår utbildningen till det beslut som fattades av utbildningsnämnden 24/11 (det beslut som gäller just nu för nationella program)

 

För Angeredsgymnasiet gäller från och med måndag den 7/12 följande:

-NA,EK, SA,HA, VO,LC och lärlingsprogram övergår helt till fjärr-/distansundervisning från och med måndag 7/12.

-Individuellt alternativ, Språkintroduktion, yrkesintroduktion och yrkespaket är på skolan och har fortsatt närundervisning

-RG är på skolan och har fortsatt närundervisning

-Rektor kommer att kunna fatta beslut om undantag från distansundervisning för de elever som har behov av stöd, ska göra prov, ska genomföra enskilda moment, ska träffa elevhälsan osv.

-Pedagoger som arbetar med elever som är på plats ska bedriva närundervisning på skolan (ni som arbetar på olika program följer programmets upplägg)