Öppet hus på Riksgymnasiet Göteborg

Är du nyfiken på Riksgymnasiets verksamhet? Besök oss under vårt Öppet hus 9 nov kl 09:00 - 16:00 Plats: Riksgymnasiet Göteborg, Angeredsgymnasiet, Grepgatan 9, Angered

Man kan närsomhelst på året besöka vår verksamhet för att få veta mer om hur det är att studera på Riksgymnasiet, vad vi erbjuder för habiliteringsinsatser eller hur det är att bo på vårt elevhem. Beroende av vilka delar av skolans verksamhet du är intresserad av så syr vi ihop en besöksdag som passar dig!Varje år i början av november håller dessutom Riksgymnasiet Göteborg en öppet hus dag då man har möjlighet att besöka verksamhetens 3 delar, skola, habilitering och elevhem kombinerat med presentationer kring verksamheterna.

För mer information kring datum och tider för öppet hus eller om du vill besöka vår verksamhet, kontakta:

Annci Haag
Samordnare
annchristin.haag@educ.goteborg.se
Mobil: 0706-187128

Besök oss gärna under gymnasiedagarna

http://gymnasiedagarna.se/utstallare/riksgymnasiet-for-rorelsehindrade-i-goteborg/